Esittelyssä Entry Education

Esittelyssä Entry Education

Entry Educationin Koto-SIB -ryhmät toimivat Helsingissä, Tampereella ja Turussa.

Helsingissä Entryn Educationin koulutusmalli tarjoaa kolme eri tapaa opiskella suomea: yksi ryhmä keskittyy suomen kielen alkeiden opiskeluun, toinen ryhmä paneutuu olemassaolevan kielitaidon vahvistamiseen työelämälähtöisesti ja kolmannessa suomen kieliopetusta tarjotaan työharjoittelussa jo oleville maahanmuuttajille. Kullekin asiakkaalle pyritään osoittamaan omaa taitotasoa vastaava ryhmä, joista jokainen keskittyy omaan opetussisältöönsä. Opettajat tarkastavat kahden viikon välein, että kukin opiskelija on varmasti omaa taitotasoaan vastaavassa ryhmässä. Jokaisen koulutettavan oma työelämävalmentaja seuraa kielitaidon kehittymistä ja valmiutta ottaa vastaan töitä.

Entry Educationilla asiakkaat vastaanottaa ensimmäisenä Sarkawt Ahmed Rstem ja Abdikeisar Botan. He selvittävät asiakkaan työelämää koskevat kiinnostukset, esittelevät työmahdollisuuksia sekä suosittelevat asiakkaan taidoille sopivaa suomen kielen ryhmää. Sarkawt ja Abdi myös avustavat asiakkaita työnhaussa ja toimivat kouluttajina yrittäjyyttä tai työelämätaitoja käsittelevissä ryhmissä. Sitten kun sopiva työmahdollisuus on löydetty, Bilel Sehli hoitaa asiakkaan kanssa haastattelut ja tarvittavat työelämän sertifikaatit. Hän toimii yhteyshenkilönä ja asiakkaiden tukena palkkatyön aikana myös esimerkiksi Suomen viranomaisten kanssa toimimisessa. ”Parasta työssämme on se, kun saamme asiakkaan, joka on innokas aloittamaan työn ja löydämme hänelle nopeasti sopivan työpaikan. Tällöin näemme hänen menestyvän työpaikassaan ja olevan onnellinen.”

Tampereella Entry Educationin koulutusryhmän opettajana toimii Jasmi Qvick ja työhönvalmentajana Afrah Al-Bayaty.

Turussa Entry Educationin suomen kielen ryhmää vetää Marjo Ketomäki. Työhönvalmentajana toimii Afrah Al-Bayaty.

54321
(2 votes. Average 5 of 5)